Alvorens een arts uitgenodigd wordt om deel te nemen aan een enquête, moet  hij een bewijs van zijn beroep voorleggen (artsenkaart of erkenningsdocument). Patiënten moeten bij ondervraging over een op voorschrift verkrijgbaar geneesmiddel een recept daarvoor voorgelegd hebben. Bovendien zorgen de gerandomiseerde steekproeven en  het blokkeren van 'mensen die zichzelf uitnodigen’ voor zuivere gegevens.

 

1 beoordeling(en) (3 ø)