De belangrijkste functies van DocCheck CReaM zijn: administratie, statistiek, benchmarking, routing en personeel. Hierna krijgt u een kort overzicht:

2 beoordeling(en) (4.5 ø)