De gegevens die via de gebruikers bij DocCheck worden opgeslagen, vallen onder de wet op de gegevensbescherming. DocCheck geeft nooit, in geen enkel geval persoonlijke gegevens of e-mailadressen van gebruikers aan derden door –ook niet aan firma’s, die DocCheck als toegangswachtwoord gebruiken. Uitzondering: de gebruiker stemt, in het kader van de services DC Personeel expliciet in met de overdracht van zijn gegevens aan derden.

DocCheck stelt ook geen persoonlijke gebruikersprofielen op die inlichtingen geven over de individuele toegangsgewoonten van de gebruikers. Wanneer het doorgeven van gegevens noodzakelijk is [bijvoorbeeld in het kader van deelname aan onlinestudies], worden de gegevens pas nadat de gebruiker daartoe zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming toe heeft verleend, doorgegeven (z. ook gegevensbescherming).

1 beoordeling(en) (4 ø)