Creative Commons ('creatief algemeen goed', 'gemeengoed') is een bedrijf van algemeen nut dat op het internet allerlei standaardlicenties publiceert, waarmee openbare auteurs zich op een eenvoudige manier gebruiksrechten op hun werk laten toekennen en daarom vrije inhoud kunnen creëren. In tegenstelling tot de GPL's die bekend zijn van gratis software, zijn die licenties niet toegespitst op een enkele soort werk, maar kunnen ze worden gebruikt voor allerlei soorten werk, dat onder het auteursrecht vallen, zoals teksten, foto's, muziekstukken, videoclips, enz. Verder is er een strikte indeling van vrijheidsgraden: Van licenties, die zich bijna niet onderscheiden van het volledige voorbehoud van de rechten, tot licenties, die het werk in het openbare domein zetten, dit wil zeggen, waarbij het auteursrecht zoveel mogelijk wordt beperkt (Bron: Wikipedia).

Behalve de onmiddellijke werkingen — typisch een sterke bescherming door het auteursrecht bij nauwkeurige controle op welke vrijheden met het werk verbonden zijn — zijn er meerdere denkbare beweegredenen voor het gebruik van CC-licenties:

8 beoordeling(en) (4.38 ø)