Wanneer u op één van uw foto's klikt, kunt u behalve beschrijvende teksten en trefwoorden ook een concrete vraag stellen aan collega's (b.v. over alternatieve diagnoses, therapie-opties, 2de opinie enz.).

Bijzonder interessante, leerrijke en twistgevallen worden verdergeleid via de DocCheck-nieuwsbrief, banners en artsennetwerken aan collega's en vakkringen.

Tip: Hoe exacter u uw gepresenteerde bevindingen verduidelijkt en hoe preciezer uw uw vragen formuleert, des te sneller u een gefundeerd antwoord krijgt.

5 beoordeling(en) (4.6 ø)