De gegevens die DocCheck over u geregistreerd heeft, zijn onderworpen aan de wet op de persoonlijke levenssfeer. DocCheck maakt in geen geval persoonsgebonden gegevens of e-mailadressen van zijn gebruikers over, noch websites die het DocCheck-wachtwoord als toegangscontrole gebruiken, noch aan derden.

DocCheck maakt geen gebruikersprofiel op (dat informatie geeft over de surfgewoonten van de gebruiker). Indien DocCheck persoonsgebonden gegevens dient over te maken, bijvoorbeeld in het kader van een deelname van de gebruiker aan klinische onderzoeken, zal dit niet gebeuren zonder voorafgaande en expliciete toestemming door de gebruiker in kwestie [zie ook Bescherming van de gegevens].

104 beoordeling(en) (3.22 ø)